Oblasti praxe

Silový tréning

Príprava na súťaže

Úprava hmotnosti pre súťažné a zdravotné účely